W tym niesezonie dużo zwłaszcza butów i czaszek.
Całość zbiorów tutaj. Tegoroczne odtąd (trzeci rząd).

IMG_8827

IMG_8898

IMG_8905