Info

komentarze

Licencja Creative Commonswiększość opublikowanych na stronie karo.iwasz.pl utworów jest mojego autorstwa, wszystkie inne zostały odpowiednio opisane;
wszystkie opublikowane na stronie karo.iwasz.pl utwory mojego autorstwa są dostępne na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych;
credit: jesień fetyszysty, karo.iwasz.pl

kontakt: halojesieni@gmail.com
(jeśli nie działa, prosz komentować)


skomentuj