Piątek, Cafe A, między dorzucaniem kolejnych klepek do świątyni umysłu a wykładem z estetyki umyskowej.
Kliknąwszy itd.