Na tym samym zebraniu co ferdydurka.
Kliknąwszy itd.