Cerkiew św. Mikołaja w Zyndranowej. Kliknąwszy itd.
I rysunek sprzed 11 lat.