Dla Adama, który często, zwłaszcza gdy go coś zirytuje, przekręca ostatnie usłyszane słowo, zamieniając pierwsze głoski na „sr”. Np. Słusznie – srusznie, pracy – sracy, tramwaj – sramwaj itd.
Kliknąwszy itd.