Obiecane zdjęcie kolekcji. Dziupla luzem mała – rząd 1, przegródka 3.
Kliknąwszy itd.