Wróbel. Pomyślany jako ekslibris, w pustej części są napisy.