W tym niesezonie dużo zwłaszcza butów i czaszek.
Całość zbiorów tutaj. Tegoroczne odtąd (trzeci rząd).