jf5022015

Z komórki, po wizycie u dentysty. Ulica P-ska w W-wie.