Śląsk. Znajomy kolegi z pracy, nauczyciel, widzi chłopaków piszących na murze
MEMENTO MORI.
Pyta:
– Ej, chłopaki, a wiecie, co to znaczy?
– No ja! – odpowiadają. – Pamientej, że umresz.